آخرین مطالب

قیمت قیمت و مشخصات iphone 14 pro max لرنچی تخفیف

طول مطالعه: 5 دقیقه

سپس این سیستم شبیهسازیشده، در نرم­افزار اجرا و اعتبار مدل، آزمون می­شود. همچنین یک حالت اکشن جدید، مانند حالت سینمایی (اما نه به آسانی قابل تغییر) وجود دارد...