آخرین مطالب

لینک small j., & witherick, m. (2022) (4) صفحه وب ما

طول مطالعه: 4 دقیقه

., & , . (2022) , , ; (, ) . , (-) . 1--3. .  ​​​! ولادیمیر پوتین جوانی 'α 0.79 0.87. , 156 160 , . . در تعریف دیگر، فعالیتهای غیررسمی را خدماتی میداند...