طول مطالعه: 4 دقیقه

4. در فاز خلاقیت، روشهای خلق ایدههای جدید به کارگرفته میشود. مهندسی ارزش با تعیین روشهایی که جزء جدایی ناپذیر مدیریت اطلاعات هستند، از به کارگیری روشهای زاید و فرایندهای غیر لازم جلوگیری کرده و بدین وسیله باعث صرفهجوییهای کلانی در منابع میشود. برای دستیابی به نتیجهای مشخصتر در این زمینه، باید به موضوع مهم سرریز اطلاعات ـ که یکی از بحثهای اصلی مدیریت اطلاعات است ـ اشاره شود و نقش مهندسی ارزش در این خصوص مورد تحلیل قرار گیرد.

رونمایی آیفون ۱۴
اولین کنفرانس اروپایی در مدیریت ارزش در پاریس برگزار شد. سال 1987 جامعه مهندسان ارزش کره تأسیس گردید. اولین سمینار مهندسی ارزش برای کشورهای رو به توسعه، از تاریخ دوم تاچهارم ژوئن 1980 درشهر هند برگزارشد.این سمینار تحت نظارت شورای بهرهوری این شهر برگزار گردید. 6% عقیده داشتند هزینة گردآوری اطلاعات از ارزش خود اطلاعات بیشتر است و 54% از تصمیمگیریهای ضعیف، با وجود در اختیار داشتن اطلاعات، اظهار نگرانی میکردند.

سال 1986 مدیر بخش نظامی در عربستان صعودی، برنامه مهندسی ارزش را در کار خود مورد توجه قرار داد. سال 1947 به طور رسمی برنامه تحلیل ارزش در شرکت جنرال موتور آمریکا به وجود آمد. تدوین دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش توسط سازمان مدیریت و برنامه کشور در سال 1379، دورنمای روشن وامیدوارکنندهای را برای توسعه فرهنگ و به کارگیری مهندسی ارزش وتدوین الزامهای قانونی و رفع موانع در این زمینه ترسیم نموده است. ​.

مسکن ملی قم

به کارگیری مهندسی ارزش در طرحهای اجرایی، با توجه به پیچیدگی کارها بویژه در طرحهای بزرگ اجرایی، میتواند به ابزار بیچون و چرای مدیریت در کنترل هزینه­ها تبدیل شود. اولین مهندس ارزش با تجربه را به رهبری یک گروه منصوب کرد. مایلز که مبتکر و بنیانگذار مهندسی ارزش به شمار می­رود، یک روش رسمی را به اجرا درآورد که در جریان آن چندین گروه از کارکنان شرکت، عملکرد محصولات تولیدی شرکت جنرال الکتریک را بررسی می­کردند. آنان به اتکای روشهای خلاق گروهی و بدون افت کارایی محصول، تغییراتی در محصولات شرکت به وجو د آوردند و هزینه­های تولید را کاهش دادند. ᠎​.

مایلز در مورد روشها و فنون موجود به پژوهش پرداخت و از برخی روشهای مرسوم، به صورت تلفیقی با روش مرحله به مرحله خویش برای تحلیل ارزش بهره گرفت­. در این میان، 53% از طرفداران مشتاق اطلاعات بوده و 54% نیز ادعا میکردند که از یافتن اطلاعات مورد نظر خود، بیشترین لذت را میبرند. هزینه طرح در این مقوله نه تنها هزینه­های طراحی و اجرا، بلکه هزینه­های مالکیت شامل بهرهبرداری، تعمیر و نگهداری و هزینه­های مصرف در سراسر دوره عمر مفید طرح را نیز شامل می­شود.

درکانادا، جامعه مهندسان ارزش، در اسکاتلند، انجمن مهندسان ارزش اسکاتلند و کشورهای اسکاندیناوی، شامل نروژ، دانمارک و سوئد تشکیل شد.در جامعه اروپا و آمریکای جنوبی فعالیتهای مدیریت مهندسی ارزش آغاز گردید. مبنای اصلی کار کتابداری و اطلاعرسانی، مدیریت اطلاعات است (شاهنگیان، 1370، ص30-33). این مسئله کاربرد مهندسی ارزش را در مدیریت اطلاعات که محور فعالیتهای کتابداری و اطلاعرسانی است، ضروری میسازد. فعالیتهای کتابداری و اطلاعرسانی نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

تلاش برای دستیابی به نتایج با کیفیت، با صرف هزینه و زمان کمتر، از آرزوهای دیرینه بشر بوده و در ادوار مختلف، بخشی از نیرو و اندیشه انسان را به خود اختصاص داده است. و به طور کلی اینترنت و اطلاعات میتوانند انسان را به خود معتاد کنند. سنگاپور و هنگکنگ در میانه عصر اطلاعات به سر برده و به طور عمده از مسائلی رنج میبرند که مربوط به دسترسی به اطلاعات و عواملی است که مانع از دستیابی آنها به اطلاعات مورد نیاز است.

کارکرد مدیریت اطلاعات به طور بالقوه میتواند حداکثر ارزش افزوده را برای نظامهای اطلاعاتی ایجاد کند (فتاحی، 1384، ص47). انجمن مدیریت ارزش در هندوستان، در بنگلور تأسیس شد. در ایران از سال 1378 موضوع مهندسی ارزش در برخی از دانشگاهها، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مطرح گردید و سمینارهایی در این زمینه برگزار شد. «امروزه افراد و اصناف، تنوع در منابع اطلاعاتی را رد کرده و ترجیح میدهند از یک منبع اطلاعاتی استفاده کرده و نیازهای اطلاعاتی خود را مرتفع سازند.

در آن زمان نتایج کار یک موضوع سری برای شرکت بود. اولی بیانگر عملی است که جزء مورد نظر انجام میدهد و اسم بیانگر شیء مورد عمل و یا چیزی است که عمل روی آن صورت میگیرد. هدف این روش، از میان برداشتن یا اصلاح هر چیزی است که موجب تحمیل هزینه­های غیر ضروری می­شود، بدون آنکه آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی طرح وارد آید. وابستگی و علاقه زیاد به اطلاعات، موجب هدردادن وقت، به تأخیر افتادن تصمیمهای مهم کاری، اختلال در مسئولیتهای حرفهای، فشارهای روحی، نارضایتی شغلی، بیماری و از بین رفتن وابستگیهای شخصی افراد میشود.

ولادیمیر پوتین به انگلیسی میلز در سال 1958 بزرگترین نشان افتخار نیروی دریایی را دریافت نمود (هدیه­ای که نیروی دریایی به افراد خدمتگزار می­دهد). بنابراین، روشها و فنونی باید به کار گرفته شود که ضمن تضمین کیفیت فعالیتهای این حوزه مهم، صرفه­جوییهای لازم را نیز در پی داشته باشد. هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسیدن به مرحله بهرهبرداری، بدون افزایش هزینهها یا کاهش کیفیت کار است. مهندسی ارزش به عنوان پاسخی عام به نیاز بشر برای دستیابی به نتایج مناسب با صرف منابع مناسب، رواج و کاربرد یافته است.

سال 1962 وزارت دفاع آمریکا به کارگیری مهندسی ارزش را در قراردادهای بیش از صدهزار دلار اجباری کرد. در سال 1996، حدود 48% از مدیران خود را قربانیان سرریز اطلاعات قلمداد کردند. سال 1663 شرکت کشتیرانی آمریکا استفاده از مهندسی ارزش را در قراردادهای خود مورد توجه قرار داد. اولین کنگره تحلیل ارزش در میلان ایتالیا برگزار شد. سال 1969 اداره تسهیلات هوایی آمریکا () برنامه آموزش مهندسان ارزش را شروع کرد. &;​&;​​ ​!

آخرین بروزرسانی در: