طول مطالعه: 4 دقیقه

جداول 2 و3 و 4 و5 نقاط قوّت و ضعف، تهدیدها و فرصت­های گردشگری شهر بوشهر در زمینه های مختلف را نشان داده است که با تقویت کردن مهم ترین نقاط قوّت و فرصت­ها و همچنین برنامه­ریزی جهت نقاط ضعف و تهدیدها و کاهش آنها میتوان چشم انداز مناسبی برای توسعه صنعت گردشگری در شهر بوشهر را شاهد باشیم. تحلیل فرضیات بر اساس روش تحلیل عاملی نیز نشان می دهد، به دلیل وجود همبستگی بالا و مناسب بین عوامل و متغیرها، تمامی پتانسیل های گردشگری در شهر بوشهر در توسعه اجتماعی و فرهنگی آن تأثیر می گذارند، در نتیجه فرضیه اول تأیید می گردد و در فرضیه دوم به دلیل وجود همبستگی بالا و مناسب بین عوامل و متغیرها نتیجه می­گیریم که کمبود امکانات و خدمات، مانع توسعه گردشگری در شهر بوشهر است و فرضیه دوم نیز تأیید می­گردد.

جدول تورم جهانی در ستون سه (وزن)، به هر یک از این عوامل و بر اساس اثر احتمالی آنها بر موقعیت استراتژیک فعلی سیستم (بر اساس نتایج یافته های حاصل از شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود) وزنی از یک (مهم ترین) تا صفر (بی اهمیت ترین ) می دهیم. هر چقدر وزن بیشتر باشد، تأثیر بر موقعیت کنونی و آینده آن سیستم بیشتر خواهد بود(جمع ستون 2 بدون توجه به تعداد عوامل 1 است).

دلار به تومان

- آموزش هرچه بیشتر افراد متخصص در زمینه اشتغال زایی و توسعه گردشگری درمنطقه. 4- کدامیک از پتانسیل های تأثیرگذار در توسعه گردشگری شهر بوشهر در اولویت قرار دارند؟ عدم به کارگیری مناسب بودجههای اختصاصیافته، عدم هدایت و تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری، نداشتن برنامهای مناسب جهت توسعه و رشد گردشگری حتی با تصویب و تأیید طرح جامعگردشگری استان و کاهش کمّی و کیفی واحدهای پذیرایی و خدماتی در کاهش گردشگر به این منطقه تأثیرگذار بوده است.

همچنین فعالیت­هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می­دهد نظیرخرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و میهمان را نیز در بر می­گیرد. گردشگری یکی از منابع اصلی تبادل فرهنگی و آشنایی با آداب و رسوم و اجتماعات بومی جوامع میزبان در سراسر دنیا می باشد. 2007) در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که مطالعات صورت گرقته در مناطق مختلف جهان نشان می دهد که همزمان با این رشد سریع، تأثیرات منفی توریسم نیز در حال گسترش بوده است.

قرعه کشی ایران خودرو Pdf آمارهای اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر نشان می دهد که هر سال نسبت به سال قبل به تعداد گردشگران ورودی به منطقه افزوده شده و در سال اخیر (فروردین 1392) بیش از 3 میلیون گردشگر به شهر بوشهر سفر کرده اند(اداره میراث فرهنگی وگردشگری استان بوشهر،1392). از دیدگاه بازاریابی و بازاریابان گردشگری به مجموعه فعالیتی گفته می­شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می­افتد. البته، در جریان عمل برخی از راهبردها با یکدیگر هم پوشانی داشته، یا به طور هم زمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در می­آیند.

قرعه کشی خودرو Bmw میهن

​!

رونمایی آیفون Se 2022
عامل چهارم : مهمان نوازی، میزان همبستگی این عامل با نحوه پذیرش و استقبال مردم منطقه در بوشهر همبستگی بسیار بالایی 991. دارد. آموزش و اطلاع رسانی در نحوه برخورد با گردشگران، به منظورجلوگیری از تعارض بین گردشگران و مردم. عامل­سوم:آداب­ورسوم،میزان همبستگی این عامل با آداب و رسوم سنتی در بوشهر همبستگی بسیار بالایی 992. دارد. به این ترتیب برای هر عامل، یک امتیاز وزنی از 1 تا 5 به دست می آید، که به طور متوسط ( میانگین) این امتیاز عدد 3 است. ​​​​​​​!

از مجموع آنچه که بیان شد می­توان به این نتیجه رسید که با وجود توان­ها و استعدادهای بالقوه شهر بوشهر برای جذب گردشگر، هنوز راه طولانی جهت استفاده از این توان­ها وجود دارد. در تحلیل عاملی متغیرهای وابسته ­از قبل ­تعیین­شده­ای وجود ندارد؛ بلکه مجموعه­ای از متغیرهاست که با یکدیگر همبستگی دارند. آزمون بارتلت کفایت حداقل ارتباط لازم بین متغیرها را آزمون می کند در این آزمون چنانچه فرضیه صفر رد شود، داده ها برای تحلیل عاملی مناسب است. داده های اولیه برای تحلیل عاملی داده­های حاصل از ماتریس همبستگی بین متغیرهاست.

- تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت استفاده بهینه از جاذبه های گردشگری و جلوگیری از تخریب، آلودگی واز بین رفتن این منابع در این نواحی. برای­ این منظور، نقاط قوت و ضعف و فرصت­ها و تهدیدها در چهارحالت کلی،،،پیوند داده می­شوند و گزینه­های استراتژی از بین آنها انتخاب می­شوند(هریسون و کارون،192:1382). مهم ترین نقاط قوتی که شهر بوشهر در زمینه گردشگری از آن برخوردار است، عبارتند از : آداب و رسوم ، فرهنگ بومی و مکانهای تاریخی و دیدنی شهر بوشهر در رده اول، خونگرمی و مهمان نوازی مردم بوشهر و وجود مناطق ساحلی و چشم انداز ساحلی منحصربه فرد منطقه در رده دوم، تنوع چشم انداز زیبا در منطقه در رده سوم، به ترتیب با امتیازهای وزنی 32/0، 28/0 و24/0 قرار دارند.

رئال مادرید و بایرن مونیخ
- جذب گردشگران با معرفی و تبلیغات مربوط به جاذبه های طبیعی و فرهنگی شهر بوشهر. در ستون دو (عوامل خارجی و داخلی)، مهم ترین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری شهر بوشهر قرار گرفته است. حجم نمونه تحقیق با توجه به جمعیت 195222 نفری شهر بوشهر با استفاده از فرمول کوچران 384 بدست آمده است. باشد نمونه عالی، در دامنه 8/ . شایسته، در دامنه 7/ .

ولادیمیر پوتین کیست
ماتریس اجزا که شامل بارهای عاملی هر یک از متغیرها در عوامل باقیمانده است.چون تفسیر بارعاملی بدون چرخش ساده نیست بنابراین عامل ها را می­چرخانیم که در جدول 12 ارائه شده است. آرتور بورمن (1931) جهانگردی را چنین تعریف کرده است: «جهانگردی مجموعه مسافرت­هایی را در بر می­گیرد که به منظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیت­های شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام گیرد و غیبت شخص جهانگرد از محل سکونت دائم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا می­باشد.

آخرین بروزرسانی در: