طول مطالعه: 4 دقیقه

بنابراین احتمال برنده شدن در برخی مدل ها بیشتر و در مدل ها شبیه به معجزه می شود. باید این موضوع را در نظر گرفت که کاهش میزان عرضه به علت خارج شدن برخی از مدل ها از مرحله قرعه کشی خودرو بوده است، در حالی که با بررسی میزان تقاضا در دوره های قبلی، بیشترین تقاضا برای محصولاتی است که تعداد کمتری از افراد شانس برنده شدن در آنها را دارند.

جام جهانی والیبال 2022 توجه به این نکته هم اهمیت دارد که در برخی مدلها، تقاضای بالاتری وجود دارد که شانس افراد را برای برنده شدن به شدن کاهش می دهد. بر اساس پیش بینی های قبلی می توان شانس برنده شدن در خودروهای این سه گروه خودروساز را در قرعه کشی خودو تخمین زد. در مرحله سوم نیز، همانطور که پیش بینی می شد بیش از 6 میلیون نفر ثبت نام کردند، که با توجه به تعداد خودروهای عرضه شده در این دور، به طور کلی شانس برنده شدن هر فرد را به 1 درصد کاهش می دهد.

ایرپاد پرو 2 شیائومی
به بیان دیگر شانس برنده شدن متقاضیان به طور میانگین از ۴ درصد در مرحله اول به حدود ۱.۳ درصد رسید. سومین مرحله فروش یکپارچه از روز چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز شد و متقاضیان تا روز شنبه، 19 شهریور مهلت داشتند تا برای خرید خودرو مورد نیاز خود اقدام کنند. قرعه کشی سومین مرحله تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه دیروز، ۲۱ شهریور ماه انجام شد و نتایج به شرط دریافت استعلام ها، امروز ۲۲ شهریور در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام میشود.علاوه بر این، مشتریان میتوانند با پیامک ارسال شده شرکتهای خودروساز نیز از نتایج قرعه کشی آگاه شوند.

با این حال، میزان عرضه خودرو در سومین مرحله از قرعه کشی 74 هزار و 92 دستگاه خودرو بود که به نسبت دوره های گذشته، کاهش چشمگیری داشته است. در مرحله دوم نیز، تعداد ۱۰۴ هزار دستگاه خودرو از طریق سامانه یکپارچه عرضه شد و در این مرحله هم، گروه خودروسازی سایپا بهجز ساینا و کوئیک ، سایر محصولاتش از قرعه کشی خارج شده بود. در مرحله دوم، حدود ۷۷هزار دستگاه عرضه شد که نسبت به مرحله اول بیش از ۵۶ درصد کاهش پیدا کرد، ولی تعداد متقاضیان هم در این مرحله با افزایش حدود ۵۰ درصدی به ۶ میلیون نفر رسیده بود.

رئال مادرید مایورکا

در مرحله اول با عرضه تعداد ۱۷۷هزار دستگاه خودرو، بیشتر از ۴ میلیون نفر متقاضی خرید خودرو وجود داشت که شانس برنده شدن متقاضیان در این مرحله، نسبت به مرحله سوم بیشتر بود و هر شخص، 4 درصد امکان برنده شدن داشت. با بررسی آمار و ارقام طی مراحل گذشته در سامانه تخصیص خودرو می توان پیش بینی کرد که متقاضیان سومین مرحله فروش، تنها یک درصد احتمال برنده شدن دارند. ​​!

کرونا در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ محققداماد، سیّد مصطفی (1395)؛ نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، چاپ چهارم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. محققداماد، سیّد مصطفی (1394)؛ قواعد فقه؛ بخش مدنی 1، چاپ 46، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. نکویی، محمد (1390)؛ شرط عدم مسئولیت، چاپ اول، تهران: نشر میزان. فاضل لنکرانى، محمد (1424 ه ق)؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله- الإجاره، چاپ اول، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار. الدسوقی، محمد عرفه (بیتا)؛ حاشیه الدسوقی علی شرح الکبیر، بیروت: دارالفکر.

خودرو ملی افغانستان البحر الرائق شرح کنز الدقائق، طبعه الثانیه، بیروت: دارالمعرفه. ابن عابدین (1421)؛ حاشیه رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار، بیروت: دارالطباعه و النشر. ابن نجیم الحنفی، زینالدین (بیتا). کاتوزیان، ناصر (1393)؛ الزامهای خارج از قرارداد؛ مسئولیت مدنی، ج 1، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. بادینی، حسن (1392)؛ فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان (الف) ناصر (1394)؛ دوره حقوق مدنی؛ عقود معین، ج 4، چاپ هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان (ب) ناصر (1394)؛ دوره حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها، ج 4، چاپ نهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

زلنسکی هواپیمای اوکراینی
کاتوزیان، ناصر (1393)؛ دوره حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها، ج 3، چاپ نهم، تهران: تهران: شرکت سهامی انتشار. ایزانلو، محسن (1393)؛ شروط محدودکننده و ساقطکننده مسئولیت در قراردادها، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار. شهیدی، مهدی (1393)؛ حقوق مدنی؛ شروط ضمن عقد، ج 4، چاپ چهارم، تهران: انتشارات مجد. شهیدی، مهدی (1389)؛ آثار قراردادها و تعهدات، چاپ چهارم، تهران: انتشارات مجد. محققداماد، سیّد مصطفی؛ جلیل قنواتی؛ سیّد حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدیپورفرد (1393)؛ حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج 1، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.

قرعه کشی ایران خودرو پارس Tu5 خمینى (شهید) سیّد مصطفى (1418 ه ق)؛ الخیارات، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره). خمینى (امام)، سیّد روحالله (1421 ه ق)؛ کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره). صفایی، سیّد حسین و حبیبالله رحیمی (1393)؛ مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت. عبدیپورفرد، ابراهیم (1393)؛ مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، چاپ چهارم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار (1393)؛ مصوبات کمیته تخصص فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار (1386-1392)، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات بورس. &;᠎ ​!

رئال مادرید بارسلونا شهیدى تبریزى، میرزافتاح (1375 ه ق)؛ هدایه الطالب إلی أسرار المکاسب، چاپ اول، تبریز: اطلاعات. طباطبایى یزدى، سیّد محمدکاظم (1421 ه ق)؛ حاشیه المکاسب، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان. مصطفوى، سیّد محمدکاظم (1421 ه ق)؛ القواعد- مائه قاعده فقهیه، چاپ چهارم، قم: دفتر انتشارات اسلامى. معصومینیا، غلامعلی (1387)؛ ابزارهای مشتقه، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. پیری، فرهاد (1395)؛ حقوق تجارت بینالملل در رویه قضایی ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.

آخرین بروزرسانی در: